Promedia s.r.o

Vážený čitateľ, návštevník, klient, milý priateľ človek, si práve na návšteve u nás, v malej spoločnosti s jedinou veľkou ambíciou – vytvoriť medzi Tebou a nami vzájomne uspokojujúci a symbiotický vzťah. Ak potrebuješ s niečím pomôcť, radi priložíme ruku k dielu v týchto oblastiach: Čistenie, údržba, Reality, Turistika a priemyselná chémia.