Vážený čitateľ, návštevník, surfer, klient, milý priateľ človek,

 

si práve na návšteve u nás, v malej spoločnosti s jedinou veľkou ambíciou – vytvoriť medzi Tebou

a nami vzájomne uspokojujúci a symbiotický vzťah.

 

Ak potrebuješ s niečím pomôcť, radi priložíme ruku k dielu v týchto oblastiach

 

Čistenie, údržba                   Reality                 Turistika                  

priemyselná chémia

 

Informácie Vám nestačili?

Kontaktuje nás :   Mobil    0903 707884

                            Fax       02/62312806

                            E-mail:  info@promedia.sk